Friday, January 27, 2012

Tết 2012 - Nhâm Thìn - Year of Dragon

Lớn thì Tết cũng mất dần đi cái ý nghĩa của nó. Mình đã không còn hào hứng mong tết về, mà lại có cảm giác nặng nề thêm một xí, ...
Thì là lớn rồi mà, tết thì chỉ dành cho trẻ nhỏ thôi.
Nhìn mấy đứa cháu, mấy đứa em vẫn vô tư mà mình muốn được nhỏ lại ghia vậy đó.........
Dù sao thì thời gian vẫn trôi, và phải chấp nhận thôi,...
Năm nay sẽ phải ổn định mọi thứ, !!!!!!!!!!
Nhất định!
0 comments:

Post a Comment