Friday, February 25, 2011

Swap 14 - from Switzerland

from Ulrike-Swiss, :)


A postcard from my favorite country, :)
Thank you so much Ulrike, for this nice card.
Can't stop seeing it, hehe

...................................................................................................
(> " " <)
( ='o'= )
-(,,)-(,,)-

2 comments:

Hào Khôi said...

Đẹp quá, bưu thiếp chuẩn, tem chuẩn luôn. B-)

bameomap said...

sao việt nam mình hok làm cái bưu thiếp bản đồ giống vậy cho xinh, :(

Post a Comment